"วัดโอกาส (ศรีบัวบาน)"
จังหวัด นครพนม

เมืองนครพนม /สถานที่ท่องเที่ยว /สินค้าพื้นเมือง

ประวัติวัดโอกาส(ศรีบัวบาน)

ประวัติพระติ้ว พระเทียม

จมื่นรักษาราษฎรเจ้าพ่อหลักเมือง

พระเจ้าเสลา

ประวัติอดีตเจ้าอาวาสวัดโอกาส

ประวัติผู้จัดทำ